Kodin Kestot ry:n hallituspestit! – mikä olisi sinun mieluisin?

Siirry lukemaan tätä artikkelia uuden blogin puolelle:
www.kodinkestot.fi/hallituspestit

Vapaaehtoistoiminta yhdistyksessä on mielekäs harrastus. Parhaimmillaan sen kautta voi saada arvokasta työkokemusta, oppia aivan uusia asioita sekä tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja saada uusia ystäviä. Työmäärään ja tehtävänkuvaan voi vaikuttaa paljon itse. Alla esittelemme joitakin hallituspesteihin liittyviä tehtäviä, mutta työnjako voidaan laatia myös hallituslaisten omien mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaan.

Jos kiinnostuit hallitustyöskentelystä Kodin kestot ry:ssä, ota yhteyttä rohkeasti puheenjohtaja@kodinkestot.fi!

Puheenjohtaja

Virallisesti puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat hallituksen kokousten koolle kutsuminen kerran kuukaudessa sekä kokouksissa puheenjohtajana toimiminen, pöytäkirjojen laatimisesta huolehtiminen ja niiden allekirjoittaminen sekä yhdistyksen nimenkirjoittajana ja yhdistyksen edustajana toimiminen. Käytännössä puheenjohtaja on monessa mukana ja pitää lankoja kädessä eli hän vastaa yhdistyksen toiminnasta kokonaisuudessaan.

Hän suunnittelee yhdessä hallituksen kanssa tulevan vuoden toimintaa, laatii toimintasuunnitelman ja vastaa sen toteutumisesta. Vuoden alussa puheenjohtaja kirjoittaa toimintakertomuksen edellisestä vuodesta sekä toimittaa kaikki tarpeelliset aineistot toiminnantarkastajalle ennen kevätkokousta. Hän hoitaa viralliset yhteydenotot ja asiat, ja huolehtii mm. avustushakemusten laatimisesta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa hallinnollisissa tehtävissä sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun yhdessä hallituksen kanssa. Hän auttaa puheenjohtajaa raporttien keräämisessä ja toiminnan toteuttamisessa. Hänen tulisi osata tehtävät yhtä hyvin kuin puheenjohtaja, jotta voi ottaa vetovastuun tarvittaessa. Varapuheenjohtajalla on usein myös jokin toinen pesti hallituksessa.

kevätkokous

Hallituksen kokoukset pidetään yleensä etäyhteydellä, mutta silloin tällöin päästään tapaamaan myös kasvokkain, ainakin pienemmällä porukalla!

Sihteeri

Sihteeri pitää yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii asiakirjojen ajantasaisuudesta sekä tärkeiden dokumenttien keräämisestä ja säilytyksestä. Hän toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjat. Lisäksi hän tukee puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa työssään sekä osallistuu erilaisiin projekteihin oman kiinnostuksensa mukaan.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen taloushallinnosta ja kehittää sitä yhdistyksen hyväksi. Hän kerää toiminnantarkastukseen tarvittavat liitteet yhdessä varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan kanssa. Hän huolehtii, että tarvittavat taloudelliset liitteet ovat kunnossa rahoittajia varten. Hän kerää kuukausittain tarvittavat kuitit kirjanpitoon. Hän laatii tulevan vuoden budjettiehdotuksen syyskokoukseen ja huolehtii vuoden aikana siitä, että laaditussa budjetissa pysytään.

Tiedottaja

Tiedottaja vastaa yhdistyksen tiedottamisesta, laatii uutiskirjeen jäsenille kuukausittain ja kirjoittaa kannanottoja ja lehdistötiedotteita. Hän suunnittelee ja ennakoi tiedottamista ja yhdistyksen markkinointia sekä osallistuu mm. tapahtumien markkinointiin. Hän vastaa yhdistyksen tiedotuksen ja näkyvyyden kehittämisestä ja tehostamisesta yhdessä blogivastaavan ja muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Yhteisöjäsenvastaava

Yhteisöjäsenvastaavan tärkeimpiä tehtäviä ovat yhteyshenkilönä toiminen yrittäjien ja yhdistyksen eri toimijoiden välillä sekä uusien yhteisöjäsenten hankinta. Yhteisöjäsenvastaava kontaktoi yrittäjiä erilaisiin tapahtumiin, kampanjoihin ja projekteihin liittyen. Tehtäviin kuuluu myös mainospaikkojen myynti mm. jäsenkirjeeseen, verkkosivuille ja blogiin sekä jatkuva yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen yrittäjien toiveet ja ehdotukset huomioiden. Yhteisöjäsenvastaava on vuosittain vetänyt Yöhulinat- ja Iltahulinat-myyntitapahtuman Facebookissa sekä vastannut joulukalenterin toteutuksesta.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava vastaa yhdistyksen tapahtumien suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta. Hän etsii vapaaehtoiset esittelijät tapahtumiin ja perehdyttää heidät tarvittaessa. Hän huolehtii myös tapahtumien jälkipyykistä, kirjoittaa tapahtumista raportit ja kerää tiedot niitä varten.

smartcapture

Tapahtumavastaava voi osallistua vaikkapa Lasten Festareiden järjestelyihin!

Nesy-vastaava

Nesy-vastaavan tehtäviin kuuluu kehittää yhteistyötä neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden kanssa kestovaippatietouden edistämiseksi.

Tukihenkilövastaava

Tukihenkilövastaavan tehtäviin kuuluu tukihenkilölistan säännöllinen päivittäminen yhdistyksen nettisivuille, sähköpostiin tuleviin tukipyyntöihin vastaaminen sekä yhteydenpito tukihenkilöihin sähköpostitse ja FB-ryhmä “Kestovaippayhdistyksen tukihenkilöt” kautta. Tarpeen mukaan tukihenkilövastaava ohjeistaa tukihenkilöitä ja laatii materiaaleja opastustilanteita ja vaippaesittelyitä varten.

Lainaamovastaava

Yhdistyksellä on 20 kestovaippalainaamoa ympäri Suomen. Lainaamovastaavan tärkein tehtävä on yhteydenpito lainaamonhoitajien kanssa. Hän ylläpitää listaa lainaamotuotteista, kerää tiedon lainaamopakettien puutteista ja lähettää uusia tuotteita lainaamoihin. Hän kehittää lainaamotoimintaa, auttaa lainaamonhoitajia markkinoinnissa ja kerää kerran vuodessa tiedot inventaarioista.

Jäsenvastaava

Jäsenvastaava ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenvastaava osallistuu jäsenhankintakampanjoiden suunnitteluun ja vetämiseen sekä jäsenetujen kehittämiseen muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Webmaster

Webmaster ymmärtää tietotekniikasta keskimääräistä kotiäitiä enemmän. Hän auttaa hallituksen jäseniä mm. nettisivuihin, sähköposteihin sekä muihin järjestelmiin liittyvissä ongelmissa. Myös esimerkiksi hakukoneoptimointitaitoja voi hyödyntää nettisivujen päivittämisessä.

kodin kestot hallituspestit

Webmaster voi myös päivittää nettisivuja ja toteuttaa sinne muutoksia ja uudistuksia.

Blogivastaava

Blogivastaavan tehtävänä on huolehtia blogin säännöllisistä kirjoituksista, kerätä aiheita ja kirjoituksia muilta ja kirjoittaa niitä myös itse. Hän oikolukee ja viimeistelee blogikirjoitukset, hankkii kuvituskuvat ja julkaisee tekstit. Blogivastaava toimii yhteistyössä yhdistyksen tiedottajan kanssa kehittäen kestotuotteiden ja yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Verkkokaupanhoitaja

Verkkokaupanhoitaja huolehtii verkkokaupan päivittämisestä, suunnittelee tarjouksia ja kampanjoita yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, kehittää verkkokaupan tuotevalikoimaa sekä huolehtii tuotteiden toimituksesta.

Lue lisää:
Tervetuloa Kodin kestot ry:n hallitukseen!
Kestotuote kokeiluun!
Kestotalouspaperi – Kaunis ja kestävä vaihtoehto talouspaperille!

Tervetuloa Kodin kestot ry:n hallitukseen!

Siirry lukemaan tätä artikkelia uuden blogin puolelle:
www.kodinkestot.fi/tervetuloa-kodin-kestot-ryn-hallitukseen

Tiesitkö, että Kodin kestot ry:n toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin? Monet vapaaehtoiset sekä hallituksessa että hallituksen ulkopuolella ovat tehneet työtä yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi jo useita vuosia, mutta uusia tekijöitä tarvitaan joka vuosi myös lisää.

Kodin kestot ry:n uusi hallitus seuraavalle vuodelle valitaan syyskokouksessa, joka pidetään tänä vuonna Helsingissa keskustakirjasto Oodissa sunnuntaina 3.11.2019 klo 10. Tällöin valitaan vuodelle 2020 hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. Lisäksi valitaan toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä ja myös lapset ovat aina tervetulleita kaikkiin kokouksiin ja tapahtumiin.

logo uusi.jpg

Hallituksessa voi olla mukana nimetyllä pestillä tai ilman nimettyä vastuualuetta. Pakolliset pestit ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Lisäksi toiminnan kannalta tarpeellisia toimia ovat muun muassa yhteisöjäsenvastaava, jäsenvastaava, aluevastaava, lainaamovastaava, tiedottaja, tapahtumavastaava, neuvola- ja synnytyssairaalavastaava, tukihenkilövastaava, web master, blogivastaava ja verkkokauppavastaava.

Erilaisista hallituspesteistä kirjoitamme vielä myöhemmin oman postauksen.

Kuinka paljon hallitustyöskentely vie aikaa?
Ajankäyttöön voi vaikuttaa hyvin paljon itse. Joissakin pesteissä, kuten puheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla on tiettyjä pakollisia hoidettavia tehtäviä. Näihin toki voi aina tarvittaessa pyytää apua. Monissa pesteissä voi itse päättää, kuinka paljon hommia haluaa tehdä. Esimerkiksi tapahtumavastaavan aktiivisuudesta on kiinni se, järjestetäänkö vuoden aikana yksi tapahtuma vai kymmenen.

Miten voin osallistua, jos asun kaukana kaikista muista?
Asuinpaikka ei ole este hallitustyöskentelylle. Esimerkiksi vuonna 2019 yksi hallituslaisista asui Italiassa. Hallituksen kokoukset pidetään pääasiassa etäyhteydellä. Myös live-kokouksissa on mahdollista osallistua etänä. Hyvin pitkälti kaikki tehtävät voi tehdä halutessaan itsenäisesti kotoa käsin juuri silloin kun itse haluaa.

Onko hallitustyöskentelystä minulle jotain hyötyä?
Hallitustyö voi parhaimmillaan auttaa työllistymisessä ja sen kautta voi oppia uusia asioita ja löytää uusia tuttavuuksia. Monet entiset ja nykyiset hallituslaiset kokevat, että työ on tuonut mielekästä sisältöä esimerkiksi vanhempain- ja hoitovapaan aikana. Myös tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö lisää työntekijöiden hyvinvointia ja onnellisuutta!

Mitä osaamista vaaditaan?
Kestotuotteista ei tarvitse tietää etukäteen mitään, vaan tärkeintä on mielenkiinto ja hyvä asenne aihetta kohtaan. Kaikkiin tehtäviin saa perehdytyksen ja vuoden aikana myös tukea muilta hallituslaisilta.

kokemuksia-kestovanulapuista.jpg

Lopuksi vielä vuoden 2019 hallituslaisten kommentteja hallitustyöstä.

Olen ollut jo useamman vuoden hallituksen puheenjohtajana ja sen lisäksi hoitanut muun muassa blogia, verkkokauppaa, tiedottamista ja tapahtumia. Vuosien varrella olen saanut tutustua moniin ihaniin ihmisiin, oppinut heiltä ja saanut uudenlaisia näkökulmia. Olen kokenut hallitustyön tärkeänä ja hyödyllisenä tapana tehdä vapaaehtoistyötä.

Olen tullut hallitukseen 2019, sitä ennen olin Helsingin lainaamonhoitajana pari pätkää ja olin mukana järjestämässä toimintaa Helsingissä. On ollut mahtavaa tutustua uusiin ihmisiin – ja itseasiassa alunperin ihan vain ylipäänsä nähdä ihmisiä. Hallitustyö ei ole vienyt kovin paljoa aikaa, mutta kuitenkin on saanut kokonaiskuvan yhdistyksen toiminnasta ja osallistua omien mielenkiintojen mukaan. Minulle tämä on ollut mukavuusalueella tapa toimia ympäristöarvojen hyväksi.

On tosi kiva tehdä vapaaehtoistyötä järjestössä, joka edistää sitä mitä itse kokee tärkeäksi ja hallituksen jäsenenä pääse vaikuttamaan järjestön kehitykseen muiden inspiroivien ihmisten kanssa. On tosi mielenkiintoista nähdä miten järjestö toimi sisältä ja nauttia sen työn hedelmistä ihan eri tasolla kuin sivustaseuraajana.

On ollut mukava tutustua yhdistystoimintaan ja olla mukana toteuttamassa toimintaa, jonka arvot on itselle tärkeitä.

Olen ollut hallituksessa nyt vajaat 2 kautta taloudenhoitajana. Minulle hallitustyö on ollut tapa toimia yhdistyksessä sellaisessa roolissa mikä perheen kanssa on ollut sovitettavissa hyvin yhteen. Samalla olen voinut edistaa itselle tärkeää asiaa. Hallitustyö on paljon yhdistyksen perustoimintojen kannattelua ja byrokratiaa, koen sen hienona näkoalapaikkana yhdistyksen toiminnasta ja olen sitä kautta tutustunut uusiin hyviin tyyppeihin.

Kiinnostuitko hallitustyöstä Kodin kestot ry:stä? Ilmoittaudu tai kysy lisää: puheenjohtaja@kodinkestot.fi

Lue lisää:
Pyykinpesu ei ole enää hengenvaarallista, eikä edes kovaa työtä
Kestositeet testissä – hyvät ja huonot puolet paljastuvat!
Kiertotalous Suomessa – edelläkävijyyttä ja kovia tavoitteita