Kodin Kestot ry:n hallituspestit! – mikä olisi sinun mieluisin?

Siirry lukemaan tätä artikkelia uuden blogin puolelle:
www.kodinkestot.fi/hallituspestit

Vapaaehtoistoiminta yhdistyksessä on mielekäs harrastus. Parhaimmillaan sen kautta voi saada arvokasta työkokemusta, oppia aivan uusia asioita sekä tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja saada uusia ystäviä. Työmäärään ja tehtävänkuvaan voi vaikuttaa paljon itse. Alla esittelemme joitakin hallituspesteihin liittyviä tehtäviä, mutta työnjako voidaan laatia myös hallituslaisten omien mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaan.

Jos kiinnostuit hallitustyöskentelystä Kodin kestot ry:ssä, ota yhteyttä rohkeasti puheenjohtaja@kodinkestot.fi!

Puheenjohtaja

Virallisesti puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat hallituksen kokousten koolle kutsuminen kerran kuukaudessa sekä kokouksissa puheenjohtajana toimiminen, pöytäkirjojen laatimisesta huolehtiminen ja niiden allekirjoittaminen sekä yhdistyksen nimenkirjoittajana ja yhdistyksen edustajana toimiminen. Käytännössä puheenjohtaja on monessa mukana ja pitää lankoja kädessä eli hän vastaa yhdistyksen toiminnasta kokonaisuudessaan.

Hän suunnittelee yhdessä hallituksen kanssa tulevan vuoden toimintaa, laatii toimintasuunnitelman ja vastaa sen toteutumisesta. Vuoden alussa puheenjohtaja kirjoittaa toimintakertomuksen edellisestä vuodesta sekä toimittaa kaikki tarpeelliset aineistot toiminnantarkastajalle ennen kevätkokousta. Hän hoitaa viralliset yhteydenotot ja asiat, ja huolehtii mm. avustushakemusten laatimisesta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa hallinnollisissa tehtävissä sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun yhdessä hallituksen kanssa. Hän auttaa puheenjohtajaa raporttien keräämisessä ja toiminnan toteuttamisessa. Hänen tulisi osata tehtävät yhtä hyvin kuin puheenjohtaja, jotta voi ottaa vetovastuun tarvittaessa. Varapuheenjohtajalla on usein myös jokin toinen pesti hallituksessa.

kevätkokous

Hallituksen kokoukset pidetään yleensä etäyhteydellä, mutta silloin tällöin päästään tapaamaan myös kasvokkain, ainakin pienemmällä porukalla!

Sihteeri

Sihteeri pitää yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii asiakirjojen ajantasaisuudesta sekä tärkeiden dokumenttien keräämisestä ja säilytyksestä. Hän toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjat. Lisäksi hän tukee puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa työssään sekä osallistuu erilaisiin projekteihin oman kiinnostuksensa mukaan.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen taloushallinnosta ja kehittää sitä yhdistyksen hyväksi. Hän kerää toiminnantarkastukseen tarvittavat liitteet yhdessä varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan kanssa. Hän huolehtii, että tarvittavat taloudelliset liitteet ovat kunnossa rahoittajia varten. Hän kerää kuukausittain tarvittavat kuitit kirjanpitoon. Hän laatii tulevan vuoden budjettiehdotuksen syyskokoukseen ja huolehtii vuoden aikana siitä, että laaditussa budjetissa pysytään.

Tiedottaja

Tiedottaja vastaa yhdistyksen tiedottamisesta, laatii uutiskirjeen jäsenille kuukausittain ja kirjoittaa kannanottoja ja lehdistötiedotteita. Hän suunnittelee ja ennakoi tiedottamista ja yhdistyksen markkinointia sekä osallistuu mm. tapahtumien markkinointiin. Hän vastaa yhdistyksen tiedotuksen ja näkyvyyden kehittämisestä ja tehostamisesta yhdessä blogivastaavan ja muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Yhteisöjäsenvastaava

Yhteisöjäsenvastaavan tärkeimpiä tehtäviä ovat yhteyshenkilönä toiminen yrittäjien ja yhdistyksen eri toimijoiden välillä sekä uusien yhteisöjäsenten hankinta. Yhteisöjäsenvastaava kontaktoi yrittäjiä erilaisiin tapahtumiin, kampanjoihin ja projekteihin liittyen. Tehtäviin kuuluu myös mainospaikkojen myynti mm. jäsenkirjeeseen, verkkosivuille ja blogiin sekä jatkuva yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen yrittäjien toiveet ja ehdotukset huomioiden. Yhteisöjäsenvastaava on vuosittain vetänyt Yöhulinat- ja Iltahulinat-myyntitapahtuman Facebookissa sekä vastannut joulukalenterin toteutuksesta.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava vastaa yhdistyksen tapahtumien suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta. Hän etsii vapaaehtoiset esittelijät tapahtumiin ja perehdyttää heidät tarvittaessa. Hän huolehtii myös tapahtumien jälkipyykistä, kirjoittaa tapahtumista raportit ja kerää tiedot niitä varten.

smartcapture

Tapahtumavastaava voi osallistua vaikkapa Lasten Festareiden järjestelyihin!

Nesy-vastaava

Nesy-vastaavan tehtäviin kuuluu kehittää yhteistyötä neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden kanssa kestovaippatietouden edistämiseksi.

Tukihenkilövastaava

Tukihenkilövastaavan tehtäviin kuuluu tukihenkilölistan säännöllinen päivittäminen yhdistyksen nettisivuille, sähköpostiin tuleviin tukipyyntöihin vastaaminen sekä yhteydenpito tukihenkilöihin sähköpostitse ja FB-ryhmä “Kestovaippayhdistyksen tukihenkilöt” kautta. Tarpeen mukaan tukihenkilövastaava ohjeistaa tukihenkilöitä ja laatii materiaaleja opastustilanteita ja vaippaesittelyitä varten.

Lainaamovastaava

Yhdistyksellä on 20 kestovaippalainaamoa ympäri Suomen. Lainaamovastaavan tärkein tehtävä on yhteydenpito lainaamonhoitajien kanssa. Hän ylläpitää listaa lainaamotuotteista, kerää tiedon lainaamopakettien puutteista ja lähettää uusia tuotteita lainaamoihin. Hän kehittää lainaamotoimintaa, auttaa lainaamonhoitajia markkinoinnissa ja kerää kerran vuodessa tiedot inventaarioista.

Jäsenvastaava

Jäsenvastaava ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenvastaava osallistuu jäsenhankintakampanjoiden suunnitteluun ja vetämiseen sekä jäsenetujen kehittämiseen muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Webmaster

Webmaster ymmärtää tietotekniikasta keskimääräistä kotiäitiä enemmän. Hän auttaa hallituksen jäseniä mm. nettisivuihin, sähköposteihin sekä muihin järjestelmiin liittyvissä ongelmissa. Myös esimerkiksi hakukoneoptimointitaitoja voi hyödyntää nettisivujen päivittämisessä.

kodin kestot hallituspestit

Webmaster voi myös päivittää nettisivuja ja toteuttaa sinne muutoksia ja uudistuksia.

Blogivastaava

Blogivastaavan tehtävänä on huolehtia blogin säännöllisistä kirjoituksista, kerätä aiheita ja kirjoituksia muilta ja kirjoittaa niitä myös itse. Hän oikolukee ja viimeistelee blogikirjoitukset, hankkii kuvituskuvat ja julkaisee tekstit. Blogivastaava toimii yhteistyössä yhdistyksen tiedottajan kanssa kehittäen kestotuotteiden ja yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Verkkokaupanhoitaja

Verkkokaupanhoitaja huolehtii verkkokaupan päivittämisestä, suunnittelee tarjouksia ja kampanjoita yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, kehittää verkkokaupan tuotevalikoimaa sekä huolehtii tuotteiden toimituksesta.

Lue lisää:
Tervetuloa Kodin kestot ry:n hallitukseen!
Kestotuote kokeiluun!
Kestotalouspaperi – Kaunis ja kestävä vaihtoehto talouspaperille!

Tervetuloa Kodin kestot ry:n hallitukseen!

Siirry lukemaan tätä artikkelia uuden blogin puolelle:
www.kodinkestot.fi/tervetuloa-kodin-kestot-ryn-hallitukseen

Tiesitkö, että Kodin kestot ry:n toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin? Monet vapaaehtoiset sekä hallituksessa että hallituksen ulkopuolella ovat tehneet työtä yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi jo useita vuosia, mutta uusia tekijöitä tarvitaan joka vuosi myös lisää.

Kodin kestot ry:n uusi hallitus seuraavalle vuodelle valitaan syyskokouksessa, joka pidetään tänä vuonna Helsingissa keskustakirjasto Oodissa sunnuntaina 3.11.2019 klo 10. Tällöin valitaan vuodelle 2020 hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. Lisäksi valitaan toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä ja myös lapset ovat aina tervetulleita kaikkiin kokouksiin ja tapahtumiin.

logo uusi.jpg

Hallituksessa voi olla mukana nimetyllä pestillä tai ilman nimettyä vastuualuetta. Pakolliset pestit ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Lisäksi toiminnan kannalta tarpeellisia toimia ovat muun muassa yhteisöjäsenvastaava, jäsenvastaava, aluevastaava, lainaamovastaava, tiedottaja, tapahtumavastaava, neuvola- ja synnytyssairaalavastaava, tukihenkilövastaava, web master, blogivastaava ja verkkokauppavastaava.

Erilaisista hallituspesteistä kirjoitamme vielä myöhemmin oman postauksen.

Kuinka paljon hallitustyöskentely vie aikaa?
Ajankäyttöön voi vaikuttaa hyvin paljon itse. Joissakin pesteissä, kuten puheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla on tiettyjä pakollisia hoidettavia tehtäviä. Näihin toki voi aina tarvittaessa pyytää apua. Monissa pesteissä voi itse päättää, kuinka paljon hommia haluaa tehdä. Esimerkiksi tapahtumavastaavan aktiivisuudesta on kiinni se, järjestetäänkö vuoden aikana yksi tapahtuma vai kymmenen.

Miten voin osallistua, jos asun kaukana kaikista muista?
Asuinpaikka ei ole este hallitustyöskentelylle. Esimerkiksi vuonna 2019 yksi hallituslaisista asui Italiassa. Hallituksen kokoukset pidetään pääasiassa etäyhteydellä. Myös live-kokouksissa on mahdollista osallistua etänä. Hyvin pitkälti kaikki tehtävät voi tehdä halutessaan itsenäisesti kotoa käsin juuri silloin kun itse haluaa.

Onko hallitustyöskentelystä minulle jotain hyötyä?
Hallitustyö voi parhaimmillaan auttaa työllistymisessä ja sen kautta voi oppia uusia asioita ja löytää uusia tuttavuuksia. Monet entiset ja nykyiset hallituslaiset kokevat, että työ on tuonut mielekästä sisältöä esimerkiksi vanhempain- ja hoitovapaan aikana. Myös tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö lisää työntekijöiden hyvinvointia ja onnellisuutta!

Mitä osaamista vaaditaan?
Kestotuotteista ei tarvitse tietää etukäteen mitään, vaan tärkeintä on mielenkiinto ja hyvä asenne aihetta kohtaan. Kaikkiin tehtäviin saa perehdytyksen ja vuoden aikana myös tukea muilta hallituslaisilta.

kokemuksia-kestovanulapuista.jpg

Lopuksi vielä vuoden 2019 hallituslaisten kommentteja hallitustyöstä.

Olen ollut jo useamman vuoden hallituksen puheenjohtajana ja sen lisäksi hoitanut muun muassa blogia, verkkokauppaa, tiedottamista ja tapahtumia. Vuosien varrella olen saanut tutustua moniin ihaniin ihmisiin, oppinut heiltä ja saanut uudenlaisia näkökulmia. Olen kokenut hallitustyön tärkeänä ja hyödyllisenä tapana tehdä vapaaehtoistyötä.

Olen tullut hallitukseen 2019, sitä ennen olin Helsingin lainaamonhoitajana pari pätkää ja olin mukana järjestämässä toimintaa Helsingissä. On ollut mahtavaa tutustua uusiin ihmisiin – ja itseasiassa alunperin ihan vain ylipäänsä nähdä ihmisiä. Hallitustyö ei ole vienyt kovin paljoa aikaa, mutta kuitenkin on saanut kokonaiskuvan yhdistyksen toiminnasta ja osallistua omien mielenkiintojen mukaan. Minulle tämä on ollut mukavuusalueella tapa toimia ympäristöarvojen hyväksi.

On tosi kiva tehdä vapaaehtoistyötä järjestössä, joka edistää sitä mitä itse kokee tärkeäksi ja hallituksen jäsenenä pääse vaikuttamaan järjestön kehitykseen muiden inspiroivien ihmisten kanssa. On tosi mielenkiintoista nähdä miten järjestö toimi sisältä ja nauttia sen työn hedelmistä ihan eri tasolla kuin sivustaseuraajana.

On ollut mukava tutustua yhdistystoimintaan ja olla mukana toteuttamassa toimintaa, jonka arvot on itselle tärkeitä.

Olen ollut hallituksessa nyt vajaat 2 kautta taloudenhoitajana. Minulle hallitustyö on ollut tapa toimia yhdistyksessä sellaisessa roolissa mikä perheen kanssa on ollut sovitettavissa hyvin yhteen. Samalla olen voinut edistaa itselle tärkeää asiaa. Hallitustyö on paljon yhdistyksen perustoimintojen kannattelua ja byrokratiaa, koen sen hienona näkoalapaikkana yhdistyksen toiminnasta ja olen sitä kautta tutustunut uusiin hyviin tyyppeihin.

Kiinnostuitko hallitustyöstä Kodin kestot ry:stä? Ilmoittaudu tai kysy lisää: puheenjohtaja@kodinkestot.fi

Lue lisää:
Pyykinpesu ei ole enää hengenvaarallista, eikä edes kovaa työtä
Kestositeet testissä – hyvät ja huonot puolet paljastuvat!
Kiertotalous Suomessa – edelläkävijyyttä ja kovia tavoitteita

Hävikkiviikon teemakirjoitus: omena-ahdistus

Siirry lukemaan tätä artikkelia uuden blogin puolelle:
www.kodinkestot.fi/omena-ahdistus

Maailma kärsii ilmastoahdistuksesta. Oman ilmastoahdistukseni alalaji on omena-ahdistus. Omena-ahdistus on pahimmillaan näin syyskuussa, kun omenat putoavat maahan ja märkänevät ylipitkän nurmikon sekaan. Nurmikon, jota ei voi ajaa, koska siellä on liian paljon omenoita.

Omena1

Ihmiset ympärillä puhuvat ruokahävikistä ja sen välttämisestä, ja minä tiedän, että kirjoittamista viisaampaa olisi käydä kärräämässä omenaylituotantoa metsään tai pikemminkin metsään tehtyyn kuoppaan, jotta seuraavat puista tippuvat omenat säilyisivät puhtaampina eikä muumiotauti lisääntyisi. Silloin niitä olisi helpompi tarjota mahdollisille hakijoillekin. Tai hakija voisi kokeilla omenoiden keräämistä ihan suoraan puustakin, jos sinne puun alle mahtuisi kävelemään.

Asun talossa, jonka pihapiiriin isoisäni äiti istutti monta omenapuuta. Nuo vanhat omenapuut tuottavat vuodesta toiseen paljon omenoita. Omenoita, jotka eivät ole erityisen kauniita. Eivät erityisen suuria. Eivät erityisen puhtaita. Mutta niistä saa tosi hyvää hilloa.

Kun on hyvä omenavuosi, saamme puista omenoita omiksi tarpeiksi ja niin paljon ylikin, että omenaa jää väistämättä käyttämättä. Välillä on ollut vuosia, kun olen käyttänyt tuntikausia omenapuiden alusia puhdistaen, mutta en ole ehtinyt tehdä omenoista juuri mitään, kun kaikki aika ja voimat ovat menneet omenoita kerätessä ja pilaantuneita pois kärrätessä.

omena-ahdistus

Jos joku meillä käy hakemassa omenoita, yritän muistaa kehottaa häntä kyselemään omenoita seuraavanakin vuotena. Vaan todella harvoin kukaan kysyy.

Joskus joku kehotti kaatamaan omenapuut, jos niistä tulee liikaa omenoita. Ettei sitä häpeällistä ylituotantoa syntyisi. Vaan kun ylituotantoa ei tule aivan joka vuosi. On vuosia, kun meiltä on kerätty hyvälaatuista omenaa banaanilaatikoittain. On vuosia, jolloin omenoiden laatu on vähän sieltä tännepäin. On myös ollut vuosi, jolloin kirjoitin päiväkirjamerkinnän: ”Jaoimme kolmestaan kolmanneksen omenaa.” Satovaihtelut ovat siis todella suuria.

Yleensä sattuu niin, että jos meillä on hyvä omenasato, myös muilla lähialueen asukkailla on hyvä omenasato. Silloin omenoita riittää alueella niin, että niitä ei juuri kysellä. Kyselijöitä riittää lähinnä katovuosina.

Uskon, että omena-ahdistusta on toisenlaistakin. Eihän kaikilla ole omenapuita tai edes tuttavia, joilla olisi omenoita. Toisilla olisi aikaa ja tarmoa hillon tekoon, mutta ei kohtuuhintaisia omenoita.

Miten saisimme omena-ahdistuksesta kärsivät omenapuunomistajat löytämään omenoita kaipaavia ihmisiä? Olisitko valmis lähtemään omenaretkelle? Pakkaamaan takakonttiin tyhjiä laatikoita, ämpäreitä ja kasseja? Tekemään kotimaanmatkan, keräämään takakontin täyteen omppuja ja viemään niitä sinne, missä omenoita ei ole?

Omenawarkaus_logo

Omenakollektiivi ja laillinen omenawarkaus!

14.9.2019 vietetään Varkaudessa Omenawarkaus-tapahtumaa, jossa on monenlaista omena-aiheista aktiviteettia sekä tietenkin omenavarkaissa käymistä!

Pieni ryhmä Varkautelaisia mietti Varkauden museoiden ohjaaman Kortteerihankkeen yhteydessä kuinka kaupunkikuvaa voitaisiin elävöittää. Yksittäisiä aiheita ja ajatuksia syntyi useita. Lopulta ajauduttiin käsittelemään varkaus-sanan merkityksiä. Tuttu tapa kyseisessä kaupungissa.

Tässä vaiheessa mukaan pyörähti omena! Kukaan ei ole yhdistänyt vielä varkautta omenaan? Nyt se tehdään. Ja kun ollaan Vanha Varkaus-alueella, niin sitten sen täytyy olla Omenawarkaus.

Tästä lähti pyörimään eteenpäin innostus laillisiin omenawarkauksiin ja mukaan höyrähtänyt joukko otti tapahtuman järjestääkseen. Sittemmin mukaan on saatu muutama muukin virallisen ”laittomuuden” innoittamana. Syntyi anonyymi numeroilla esiintyvä joukko, jota nyt kutsutaan Omenakollektiiviksi.

Kollektiivin toiminta on esimerkillinen tapaus yhteisön voimasta järjestää yhteisöllistä hupia hyödyn siivittämänä. Tavoitteena olleet kaupunkikuvan elävöittäminen ja omenasadon hyödyntäminen toteutuvat lystikkäästi kaikkien pienimuotoisella osallistumisella.

Lue lisää:
Ruokahävikin vähentäminen on helppoa – 10 vinkkiä ja parhaat hävikkireseptit!
Kiertotalous Suomessa – edelläkävijyyttä ja kovia tavoitteita
Kestohedelmäpussi – stop turhille pikkupusseille!

Ruokahävikin vähentäminen on helppoa – 10 vinkkiä ja parhaat hävikkireseptit!

Siirry lukemaan tätä artikkelia uuden blogin puolelle:
www.kodinkestot.fi/ruokahavikin-vahentaminen

Ruokahävikin vähentäminen on helppoa

Ruokahävikin vähentäminen on taas ajankohtainen aihe, sillä tällä viikolla (9.-15.9.2019) vietetään jälleen valtakunnallista hävikkiviikkoa. Tämän vuoden kampanjan erityisenä teemana on ruokahävikin ilmastovaikutukset.

ruokahavikin vahentaminen.png

Tutkimusten mukaan ruokahävikkiä syntyy eniten yhden naisen taloudessa sekä lapsiperheissä. Ruokahävikin vähentäminen säästää niin rahaa kuin luontoa, nimittäin Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin jopa 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa. Henkilöä kohden tämä tarkoittaa keskimäärin 20–25 kiloa vuodessa eli noin sadan euron arvosta per henkilö. Tämän määrän on arvioitu tuottavan yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin noin 100 000 keskivertohenkilöautoa. Ruokahävikin aiheuttama hiilijalanjälki on siis valtava.

Oman ruokahävikin vähentäminen on helppo tapa alentaa ruoan ympäristövaikutuksia ja pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Lisäksi turhaan tuotettu ruoka kuormittaa ympäristöä, sillä ruuantuotannossa tarvitaan paljon maata ja vettä. Samalla syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä päästöjä. Päästöjä syntyy myös ruuan kuljettamisesta ja valmistamisesta. Jos ruoka päätyy hävikkiin, tuotantoketjussa syntyneet päästöt ovat syntyneet turhaan.

ruokahavikki.png

Miten vähentää ruokahävikkiä kotona?

Omaan biojätteen kertymiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruoasta. Kotitalouksien ruokahävikki johtuu useimmiten suunnittelemattomuudesta, tilanteiden muuttumisesta, kiireestä ja tiedon puutteesta. Tähteitä ei osata hyödyntää ja parasta ennen -merkintää ei osata erottaa viimeinen käyttöpäivä -merkinnästä.

Ruokahävikin vähentämiseen on monia hyviä tapoja. Tärkeintä olisi löytää itselle sopivat keinot, joita tulee myös noudatettua. Muutamia tapoja vähentää ruokahävikkiä ovat esimerkiksi:
• suunnittele valmis ruokalista joka viikolle ja välttää heräteostoksia
katso jääkaappiin ennen kauppaan lähtöä ja osta vain tarpeellisia tuotteita
• jos valmistat suuria määriä ruokaa kerralla, pakasta ne ja sulata aina tarpeellinen määrä kerralla
• ota ylijäänyt ruoka seuraavana päivänä evääksi töihin tai jatkojalosta siitä uusi ruoka
• valmista viikoittain ”jääkaapinjämäruoka”
seuraa liha- ja kalatuotteiden parasta ennen-päiväyksiä ja pakasta ne elintarvikkeet, joita et ehdi ajoissa käyttää. Myös kypsentämällä tuotteet, voit pidentää käyttöaikaa muutamalla päivällä.
sijoita tuotteet jääkaappiin parasta ennen-päiväysten mukaan. Lähimmäs ne tuotteet, jotka tulee käyttää ensin ja taaemmaksi ne tuotteet, joissa säilyvyys on pidempi
• osta ravintoloiden ja kauppojen hävikkiruokaa ResQ-sovelluksen avulla
• osta hävikkivaarassa olevia Fiksu ruoka -verkkokaupasta
• Käytä kauppakassi-palvelua, ja vältät turhat heräteostokset

ruokahavikki hedelmat

Entä sitten herkästi pilaantuvat maitotuotteet, leivät ja kasvikset?

Käytä päiväysmaidot iltapalalla smoothieen, riisipuuroon, pannukakkuun tai vaikkapa suklaapuuroon. Hedelmät ja marjat voit myös lisätä smoothien joukkoon tai niistä voi pienellä vaivalla tehdä hedelmäsalaatin tai kiisselin. Leivät voit pakastaa tai kuivata ennen homehtumista. Perinteinen pullavanukas tai köyhät ritarit syntyvät nopeasti kuivuneista leivistä ja pullista.

Kasviksista voit valmistaa esimerkiksi pastan, kasvissosekeiton, munakkaan tai wokin. Sovella rohkeasti reseptejä sen mukaan mitä kaapista löytyy tai keksi aivan omia. Vain mielikuvitus on rajana!

Osallistu sinäkin hävikkiviikkoon ja kerro meille kommenteissa paras reseptisi hävikkiruoan hyödyntämiseen. Somessa voit osallistua hävikkiviikko-kampanjaan hashtagilla #hävikkiviikko

Lue lisää:
Pyykinpesu ei ole enää hengenvaarallista, eikä edes kovaa työtä
Seitsemän syytä käyttää kestovaippoja
Muovipusseja et tarvitse mihinkään!